loading

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Sana”

 

To placówka medyczna zajmująca się opieką, pielęgnacją, leczeniem i rehabilitacją nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi.

Zapraszamy pacjentów wymagających kontynuacji leczenia poszpitalnego czy rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej itp. Zaopiekujemy się zagubionymi w demencji, otępieniu czy chorobie Alzheimera oraz z chorobą nowotworową. Zapewniamy opiekę krótko i długoterminową.

dreamstimelarge_69726176

Pacjent znajdzie u nas…

 

Wszystko to, co oferuje większość domów opieki oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, czyli: 

– obiekt wyposażony w najnowocześniejszy i innowacyjny sprzęt, który ułatwia przebywanie, poruszanie się oraz codzienną egzystencję osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ruchowo (całkowity brak barier architektonicznych łazienki i otoczenie dostosowane w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych) 

– sale 1-2 osobowe z łazienkami łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie oraz system przywoławczy salę pobytu dziennego;

– pokój terapii zajęciowej posiłki dostosowane do potrzeb zdrowotnych pacjentów mały i duży taras

20240216_123220
20240216_123417

Nie znajdzie…

 

Zrezygnowaliśmy z pięknych i wystawnych wnętrz na rzecz rozwiązań zalecanych i wymaganych w ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia, dotyczących warunków fachowych i sanitarnych, jakie muszą spełniać zakłady opieki zdrowotnej. Naszym priorytetem jest profesjonalne podejście, poprawa komfortu życia oraz bezpieczeństwo naszych pacjentów.

\”Nie szata zdobi człowieka…\”

Opieka duchowa

Chorzy objęci są opieką duszpasterską, łącznie z cotygodniową mszą świętą, przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i szacunku dla innych wyznań. 
Służymy radą i pomocą wspierając pacjentów i ich rodziny, wskazując różne formy pomocy w instytucjach samorządowych. 
Zapewniamy świadczenia opiekuńcze dostosowane do indywidualnej sytuacji i potrzeb pacjentów i ich rodzin, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność i poszanowanie praw pacjenta. 
Jesteśmy otwarci na potrzeby, oczekiwania i sugestie pacjentów i ich rodzin

 

2

 

Z poważaniem, 
W imieniu pracowników
i założycieli ZOL-u NZOZ SANA

Agata Frelik

 

Wsparcie Finansowe

NZOZ Sana Garwolin

ul. T. Kościuszki 49J
08-400 Garwolin
+25 682 36 79

ZOL Sana Wola Rębkowska

ul. Topolowa 80
08-410 Wola Rębkowska
+48 609 803 298

Social media