Skip to content

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Sana”

To placówka medyczna zajmująca się opieką, pielęgnacją, leczeniem i rehabilitacją nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi. Zapraszamy pacjentów wymagających kontynuacji leczenia poszpitalnego czy rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej itp. Zaopiekujemy się zagubionymi w demencji, otępieniu czy chorobie Alzheimera oraz z chorobą nowotworową. Zapewniamy opiekę krótko i długoterminową.
Wola Rębkowska
Wola Rębkowska

Pacjent znajdzie u nas…

Wszystko to, co oferuje większość domów opieki oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, czyli: obiekt wyposażony w najnowocześniejszy i innowacyjny sprzęt, który ułatwia przebywanie, poruszanie się oraz codzienną egzystencję osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ruchowo (całkowity brak barier architektonicznych łazienki i otoczenie dostosowane w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych) sale 1-2 osobowe z łazienkami łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie oraz system przywoławczy salę pobytu dziennego; pokój terapii zajęciowej posiłki dostosowane do potrzeb zdrowotnych pacjentów mały i duży taras

Nie znajdzie…

Zrezygnowaliśmy z pięknych i wystawnych wnętrz na rzecz rozwiązań zalecanych i wymaganych w ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia, dotyczących warunków fachowych i sanitarnych, jakie muszą spełniać zakłady opieki zdrowotnej. Naszym priorytetem jest profesjonalne podejście, poprawa komfortu życia oraz bezpieczeństwo naszych pacjentów.

\”Nie szata zdobi człowieka…\”

Wola Rębkowska

Opieka duchowa

Chorzy objęci są opieką duszpasterską, łącznie z cotygodniową mszą świętą, przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i szacunku dla innych wyznań. 
Służymy radą i pomocą wspierając pacjentów i ich rodziny, wskazując różne formy pomocy w instytucjach samorządowych. 
Zapewniamy świadczenia opiekuńcze dostosowane do indywidualnej sytuacji i potrzeb pacjentów i ich rodzin, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność i poszanowanie praw pacjenta. 
Jesteśmy otwarci na potrzeby, oczekiwania i sugestie pacjentów i ich rodzin

Z poważaniem, 
W imieniu pracowników
i założycieli ZOL-u NZOZ SANA

Agata Frelik