loading
Zapraszamy na płatne pobyty dzienne w okresie trwałości projektu, tj. od 01.08.2021 do 31.07.2024. Zakres świadczeń oraz kryteria przyjęć analogiczne jak w projekcie. Więcej informacji pod numerem telefonu 697 651 006. Usługi świadczone w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej będą się odbywały zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym DDOM