loading

dla rozwoju Mazowsza

ZAPYTANIE OFERTOWE

Poszukujemy wykonawców przy budowie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Woli Rębkowskiej.
Prace obejmują:

– wykonanie zagospodarowania terenu o powierzchni 801 mpoprzez utwardzenie kostką brukową.

 

Przy wyborze oferty pod uwagę będzie brana cena, mile widziany potencjał oraz doświadczenie w wykonywanych pracach.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej dostępnej do wglądu w siedzibie firmy przy ul Kościuszki 49J w Garwolinie. Istnieje też możliwość przekazania drogą mailową.

Oferty należy składać do dnia 24.05.2013 rdo godz. 18.00

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert dostępne do pobrania poniżej w formie załącznika.

Wszelkie informacje pod nr tel.: 697-65-10-06 oraz e-mail: karen06@tlen.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert kostka 2013.05.06

 

Data utworzenia: 2013-05-06 18:06:25

 

 

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”