loading

dla rozwoju Mazowsza

Poszukujemy wykonawców drugiego etapu budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Woli Rębkowskiej. Prace obejmują:

  • roboty budowlane wykończeniowe
  • wykonanie instalacji sanitarnej i wentylacyjnej
  • wykonanie instalacji elektrycznej
  • zagospodarowanie terenu.

Przy wyborze oferty pod uwagę będzie brana cena, potencjał oraz doświadczenie w wykonywanych pracach.

Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie firmy przy ul Kościuszki 49J w Garwolinie. Istnieje też możliwość przekazania drogą mailową.

Oferty należy składać do dnia 12.10.2012 r.

Wszelkie informacje pod nr tel.: 697-65-10-06 oraz e-mail: karen06@tlen.pl

 

 

Data utworzenia: 2012-09-18 17:12:01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”