loading

dla rozwoju Mazowsza

 ZAPYTANIE OFERTOWE

SANA Sp. z o.o. poszukuje dostawców wyposażenia rehabilitacyjnego oraz medycznego wg specyfikacji określonej w poniższym Ogłoszeniu w formie załącznika.

Przy wyborze oferty pod uwagę będzie brana cena.

Oferty należy składać do dnia 19.07.2013 rdo godz. 18.00.

Termin dostawy do 25.08.2013 r.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w tym specyfikacje techniczne wyposażenia dostępne do pobrania w poniższym załączniku.

Wszelkie informacje pod nr tel.: 697-65-10-06 oraz e-mail: karen06@tlen.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie na wyposażenie cz.II

Data utworzenia: 2013-07-01 17:27:17

  „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”