loading

dla rozwoju Mazowsza

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SANA Sp. z o.o. poszukuje dostawców wyposażenia w postaci nowych łóżek rehabilitacyjnych w łącznej ilości  60 szt. wg specyfikacji określonej w poniższym Ogłoszeniu w formie załącznika.

Zakup łóżek wraz z dostawą obejmuje:

– łóżka rehabilitacyjne trzysegmentowe – 10 szt,

– łóżka rehabilitacyjne dwusegmentowe – 20 szt,

– łóżka rehabilitacyjne czterosegmentowe – 10 szt,

– łóżka rehabilitacyjne czterosegmentowe drewniane – 20 szt.

Przy wyborze oferty pod uwagę będzie brana cena.

Oferty należy składać do dnia 18.06.2013 rdo godz. 18.00.

Termin dostawy do 15.08.2013 r.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w tym specyfikacje techniczne łóżek dostępne do pobrania z poniższym załączniku.

Wszelkie informacje pod nr tel.: 697-65-10-06 oraz e-mail: karen06@tlen.pl

Data utworzenia: 2013-06-09 21:35:49

  „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”

ZAŁACZNIKI:

Ogłoszenie na dostawę łóżek