Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Sana”

To placówka medyczna zajmująca się opieką, pielęgnacją, leczeniem i rehabilitacją nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi. Zapraszamy pacjentów wymagających kontynuacji leczenia poszpitalnego czy rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej itp. Zaopiekujemy się zagubionymi w demencji, otępieniu czy chorobie Alzheimera oraz z chorobą nowotworową. Zapewniamy opiekę krótko i długoterminową.

Pacjent znajdzie u nas…

Wszystko to, co oferuje większość domów opieki oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, czyli: obiekt wyposażony w najnowocześniejszy i innowacyjny sprzęt, który ułatwia przebywanie, poruszanie się oraz codzienną egzystencję osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ruchowo (całkowity brak barier architektonicznych łazienki i otoczenie dostosowane w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych) sale 1-2 osobowe z łazienkami łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie oraz system przywoławczy salę pobytu dziennego; pokój terapii zajęciowej posiłki dostosowane do potrzeb zdrowotnych pacjentów mały i duży taras

Nie znajdzie…

Zrezygnowaliśmy z pięknych i wystawnych wnętrz na rzecz rozwiązań zalecanych i wymaganych w ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia, dotyczących warunków fachowych i sanitarnych, jakie muszą spełniać zakłady opieki zdrowotnej. Naszym priorytetem jest profesjonalne podejście, poprawa komfortu życia oraz bezpieczeństwo naszych pacjentów.

„ Nie szata zdobi człowieka…”

Opieka duchowa

Chorzy objęci są opieką duszpasterską, łącznie z cotygodniową mszą świętą, przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i szacunku dla innych wyznań.
Służymy radą i pomocą wspierając pacjentów i ich rodziny, wskazując różne formy pomocy w instytucjach samorządowych.
Zapewniamy świadczenia opiekuńcze dostosowane do indywidualnej sytuacji i potrzeb pacjentów i ich rodzin, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność i poszanowanie praw pacjenta.
Jesteśmy otwarci na potrzeby, oczekiwania i sugestie pacjentów i ich rodzin

Z poważaniem,
W imieniu pracowników
i założycieli ZOL-u NZOZ SANA

Agata Frelik